Aktieägaravtal – ProLegal

Hos oss på ProLegal får du hjälp med att granska, upprätthålla och förhandla om dina aktieägaravtal. Avtalen är genomarbetade och anpassade för den specifika situationen, allt för att du ska undkomma kostsamma misstag och risker. Många gånger kräver dessa typer av avtal flertalet svåra överväganden, därför rekommenderar vi att till professionell hjälp! Ett bra skäl till varför aktieägaravtal ska anpassas är för att de standardavtal som finns idag är skrivna för storföretagen, det i sin tur kan medföra ett antal komplikationer.

 

Många aspekter som spelar stor roll

I dagsläget är det fritt att överlåta alla aktier vilket är en av de vanligaste komplikationerna. I mindre bolag är det oerhört viktigt att veta vem som är aktieägare och detta kan enkelt lösas genom att skriva ett aktieägaravtal. Här går det att anpassa, göra avtalsreglering, komma överens om vite och skadestånd mot den som, eventuellt, bryter mot avtalet. En annan viktig aspekt i avtalet är att veta hur finansieringen ordnas, kommer bolaget till exempel behöva mer pengar i uppstarten? Kapitaltillskott är någonting som också kan ingå som bestämmelse i ett aktieägaravtal.

 

Vem bestämmer och vem gör vad i bolaget?

Något annat som också är viktigt i ett aktieägaravtal är veta hur bolagets affärsverksamhet ska gå till, vem ska bestämma vad och vem verkställer. Hur ska organisationen och styrelsen se ut och kommer det finnas några begränsningar för vad varje part får göra. Detsamma gäller om någon i bolaget skulle bli hamna i en boendedelning, bli sjuk eller på något annat sätt inte skulle kunna jobba, så gäller det att på ett vettigt sätt fälla in det i avtalet.

 

Ta hjälp av oss på ProLegal för genomarbetade och anpassade aktieägaravtal

Många gånger är det skrivna aktieägaravtalet standardiserat och de som skriver avtalet kanske inte har tänkt igenom frågorna ordentligt utan tagit en mall de hittat – och skrivit på. Vi på ProLegal har stor kunskap och gedigen erfarenhet av att arbeta med individuellt utformade aktieägaravtal som både skyddar och reglerar din verksamhet.