Företagsförsäljning och investeringar

Överlåtelse av eller investering i ett företag är ofta en komplicerad process för både köpare och säljare. Det är då värdefullt att ha hjälp av en erfaren affärsjurist. ProLegal är van att hjälpa både köpar- och säljarsidan genom hela processen. Det kan vara fråga om en första genomgång av det företag som ska förvärvas eller att upprätta anpassade avtal för att begränsa de risker som en överlåtelse medför.

Här följer exempel på vad vi utför:

  • Genomgång av företaget för köparens räkning inför ett köp (due diligence)
  • Genomföra säljarens förberedande genomgång av företaget inför en försäljning (säljar-due diligence), inklusive sammanställning av avtal och andra väsentliga bolagshandlingar
  • Upprätta och förhandla relevanta avtal, t.ex. avsiktsförklaring, sekretessavtal och köpeavtal, samt upprätta bolagsrättsliga dokument kring emissioner eller liknande

“Vi anlitade en av ProLegals konsulter när vi behövde avlastning på juristavdelningen. För oss var det viktigt att det var en senior konsult som snabbt kunde komma in i att arbeta självständig trots en stor bredd av ärenden inom många juridiska områden. Vi fick också precis det vi önskade och lite till. Detta då konsulten visade sig vara både en duktig jurist och dessutom blev en mycket uppskattad kollega.”

Susanne Berens Olsson, Chefsjurist, Göteborg Energi