Fastigheter och hyresfrågor

Fastighetsområdet innehåller många komplexa frågeställningar. ProLegal hanterar frågor rörande ägande och nyttjande av fastigheter.

Behöver ni en fastighetsjurist?

Vi företräder köpare eller säljare vid köp och försäljning av fastigheter, oavsett om det rör sig om en ren fastighetsaffär, eller om affären sker genom ett bolag eller fastighetsreglering. Vi ger löpande rådgivning till både hyresvärdar och hyresgäster kring utformningen av hyresavtal. Vi assisterar vid avtalsförhandlingar och ger råd, upprättar och granskar avtal som relaterar till fastighetsområdet.

Vi ger råd inom bl a följande fastighetsrättsliga områden:

  • Köp och försäljning av fastigheter (även bolag)
  • Hyresavtal och hyresrättsliga frågeställningar, t.ex. uppsägningar
  • Servituts- och arrendeavtal
  • Fastighetsbildning
  • Samäganderättsavtal

Vi behövde den flexibilitet och kompetens som en egen bolagsjurist innebär men hade inte behovet av en heltidsresurs. ProLegal och Catrine Holmgren har till fullo levt upp till våra förväntningar och genom sin personlighet samt att vara på plats på vårt kontor har hon på ett utmärkt sätt blivit som en av oss. Vi är mycket nöjda med ProLegals leverans.”

Lennart Ekelund, f.d. CFO, Platzer