Så här jobbar vi

Varje företag har olika förutsättningar och behov av affärsjuridiska tjänster. För oss är det viktigt att kunden får en skräddarsydd lösning och vi anpassar därför alltid vårt erbjudande efter det specifika företagets behov och önskemål.

I grund och botten är vårt erbjudande enkelt. Vi vill erbjuda fördelarna med att ha en egen bolagsjurist även till bolag som av olika anledningar inte har någon. En egen bolagsjurist är en erfaren affärsjurist som kan och förstår (eller snabbt lär sig) bolagets bransch, affärspartners och affärsförhållanden. En egen bolagsjurist kan ge pragmatisk och kommersiell affärsjuridisk support utan att krångla till det. Vi blir er egen affärsjurist.

Beroende på hur era behov ser ut kan vi erbjuda våra tjänster på olika sätt. Vissa av våra kunder föredrar att vi finns på plats hos dem en eller ett par dagar i veckan. Andra föredrar att vi arbetar huvudsakligen från vårt eget kontor på timbasis, och deltar i fysiska och digitala möten när så behövs. Vi har stor vana vid att arbeta på båda sätten, och även om vi generellt sett ser stora fördelar med att vi är synliga på det fysiska kontoret så vet vi att hos många av våra kunder varierar behovet av affärsjuridiskt stöd mycket över tid, och då är arbete på timbasis att föredra. Poängen är att vi är flexibla och transparenta, både i hur vi erbjuder våra tjänster och om vi tar betalt per dag, per timme, genom ett abonnemang eller på något annat sätt.

Vi vill att fler företag ska ha tillgång till en egen bolagsjurist. Är du nyfiken på att höra mer om vårt koncept eller behöver du hjälp med ett enstaka ärende? Slå en signal eller mejla oss, här finns våra kontaktuppgifter.

 

Interimsjurist?

Behöver ni en bolagsjurist på deltid eller under viss period till exempel vid föräldraledighet eller sjukskrivning? Vi erbjuder erfarna bolagsjurister (för långa eller korta uppdrag) som är effektiva från dag ett. Vi har erfarenhet från stora välkända bolag i Göteborgsregionen, läs mer under kunder.