Anställning & arbetsmiljö

Varför är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal? Vilka olika anställningsformer finns det att välja på? Kan man förbjuda en anställd att ta med sig kunder och företagshemligheter när anställningen är över? Behöver delägare i aktiebolag ha anställningsavtal? Vad är viktigt att tänka på kring arbetsmiljö?

En genomtänkt hantering av legala personalfrågor förebygger dyra misstag och bidrar samtidigt ofta till att skapa ett bra arbetsklimat. Vi har erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare med råd i frågor gällande rekrytering, kommande anställning, aktuell anställning och vid anställningens upphörande. Vi har också erfarenhet kring arbetsmiljöfrågor, både för intern hantering och hantering gentemot extern part såsom arbetstagarorganisation eller Arbetsmiljöverket.

Här är exempel på våra tjänster inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

  • Anställningsavtal för olika anställningsformer och personalkategorier
  • VD-avtal
  • Uppsägnings- och avskedshandlingar samt avtal om anställningens upphörande
  • Rådgivning vid frågor om sekretess och företagshemligheter, konkurrensförbud och värvningsförbud (kunder och medarbetare)
  • Avtal om incitamentslösning
  • Rådgivning kring gränsdragningen mellan konsult och anställd
  • Översyn eller framtagande av policydokument
  • Anställningsrelaterade skattefrågor
  • Rådgivning avseende diskriminerings-, rehabiliterings- eller arbetsmiljöärenden

Behöver ni se över företagets anställningsavtal så de uppfyller kraven enligt lagen om anställningsskydd och skyddar bolaget på bästa sätt, välkommen att kontakta oss.

“För oss är det enorm fördel att få arbeta med så erfarna jurister”

Magnus Sjögren, vd Intaktus