Anställning

Varför är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal? Vilka är de viktigaste bestämmelserna i ett anställningsavtal? Vilka olika anställningsformer finns det att välja på? Kan man förbjuda en anställd att ta med sig kunder och företagshemligheter när anställningen är över? Behöver delägare i aktiebolag ha anställningsavtal?

Det är viktigt att hantera frågor kring anställning på ett genomtänkt sätt för att undvika kostsamma misstag. Med rätt utformade bestämmelser i anställningsavtalen kan bolaget och de värden som byggts upp skyddas bättre. Vi har erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare med råd i frågor gällande kommande anställning, aktuell anställning och vid anställningens upphörande.

Här är exempel på våra tjänster inom detta område:

  • Anställningsavtal för olika anställningsformer och personalkategorier
  • VD-avtal
  • Uppsägnings- och avskedshandlingar samt avtal om anställningens upphörande
  • Rådgivning vid frågor om sekretess och företagshemligheter, konkurrensförbud och värvningsförbud (kunder och medarbetare)

Behöver ni se över företagets anställningsavtal så de uppfyller kraven enligt lagen om anställningsskydd och skyddar bolaget på bästa sätt, välkommen att kontakta oss.

 

“För oss är det enorm fördel att få arbeta med så erfarna jurister”

Magnus Sjögren, vd Intaktus