IT & telekom

IT- & telekombranschen har i grunden samma typer av avtal som övriga branscher, men eftersom de ofta hanterar komplicerade tekniska förhållanden, nya spännande lösningar och teknologier och dessutom ställer krav på tydlig reglering av immateriella rättigheter, så krävs i praktiken både andra typer av avtal och erfarenhet från branschen för att identifiera och hantera risker och möjligheter på ett bra sätt. Inom ProLegal har vi både lång och djup erfarenhet av IT- & telekombranschen, både som bolagsjurist och extern rådgivare, men också som sekreterare i styrelsen för börsnoterade bolag.

Vi hjälper till att granska, upprätta och förhandla alla typer av avtal och dokument, och kan hjälpa er inom bland annat de områden som listas nedan:

  • Distributions-, licens- och återförsäljaravtal för mjukvaror
  • Konsult- och projektavtal för IT-relaterade tjänster
  • Systemleveranser och outsourcing
  • Samarbets-, utvecklings- och partneravtal
  • Sekretessavtal
  • Open source-frågor
  • Mallar för standardavtal och allmänna villkor
  • Dataskyddsfrågor och GDPR