23 oktober 2017

Anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket

Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018.

Börsbolag, dödsbon, enskild näringsverksamhet och enkla bolag samt vissa andra organisationer omfattas inte av anmälningsplikten.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. De flesta företag har en eller flera verkliga huvudmän. Även de som inte har någon verklig huvudman ska anmäla detta till Bolagsverket.

Om företaget får en ny verklig huvudman ska detta anmälas till Bolagsverket så snart företaget får kännedom om ändringen.

Företag måste dokumentera samt vid var tid kunna visa upp uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman, samt omfattningen av och grunden för huvudmannens kontroll.

Bolagsverket kan utdöma ett vite i det fall anmälan uteblir, är felaktig eller har brister.

De uppgifter som anmälts till Bolagsverket kommer att vara tillgängliga för var och en som vill ta del av dem.

Välkommen att kontakta oss på ProLegal om du har frågor eller behöver stöd och dokument för styrelsebeslut, dokumentering av gjord undersökning eller fullmakt för anmälan av verklig huvudman.

Det går även att läsa mer på Bolagsverkets webbplats och göra en egen anmälan direkt.

 

ProLegal rådgivare vid försäljningen av Medins Havs och Vattenkonsulter till Sweco

Sweco Sverige AB förvärvade den 26 september 2023 samtliga aktier i Medins Havs och Vattenkonsulter AB med en årsomsättning om cirka 36 MSEK och 35 anställda. Medins har spetskompetens inom…

Läs vidare

Kom och jobba med oss!

Är du nyfiken på möjligheten att arbeta som bolagsjurist för flera olika bolag? Vill du bli en del av ett prestigelöst team som stöttar varandra och har roligt tillsammans? Då…

Läs vidare

Är semestern helig?

Inför semestertider har vår arbetsrättsspecialist Josephine Fremling sammanfattat två återkommande frågor som är bra för arbetsgivare att känna till. Den första är om någon av parterna, arbetsgivare eller arbetstagare, kan…

Läs vidare