23 oktober 2017

Anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket

Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018.

Börsbolag, dödsbon, enskild näringsverksamhet och enkla bolag samt vissa andra organisationer omfattas inte av anmälningsplikten.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. De flesta företag har en eller flera verkliga huvudmän. Även de som inte har någon verklig huvudman ska anmäla detta till Bolagsverket.

Om företaget får en ny verklig huvudman ska detta anmälas till Bolagsverket så snart företaget får kännedom om ändringen.

Företag måste dokumentera samt vid var tid kunna visa upp uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman, samt omfattningen av och grunden för huvudmannens kontroll.

Bolagsverket kan utdöma ett vite i det fall anmälan uteblir, är felaktig eller har brister.

De uppgifter som anmälts till Bolagsverket kommer att vara tillgängliga för var och en som vill ta del av dem.

Välkommen att kontakta oss på ProLegal om du har frågor eller behöver stöd och dokument för styrelsebeslut, dokumentering av gjord undersökning eller fullmakt för anmälan av verklig huvudman.

Det går även att läsa mer på Bolagsverkets webbplats och göra en egen anmälan direkt.

 

Fastighetsägare med skyddsrum

Frågorna till MSB angående skyddsrum har strömmat in under den senaste tiden. Vi har fått flera frågor från våra kunder om vilket ansvar de som fastighetsägare har för skyddsrummen på…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! I Göteborg lever allt för många…

Läs vidare

Tillfälliga stämmolagen upphör vid årsskiftet

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas. Syftet med…

Läs vidare