23 oktober 2017

Anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket

Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018.

Börsbolag, dödsbon, enskild näringsverksamhet och enkla bolag samt vissa andra organisationer omfattas inte av anmälningsplikten.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. De flesta företag har en eller flera verkliga huvudmän. Även de som inte har någon verklig huvudman ska anmäla detta till Bolagsverket.

Om företaget får en ny verklig huvudman ska detta anmälas till Bolagsverket så snart företaget får kännedom om ändringen.

Företag måste dokumentera samt vid var tid kunna visa upp uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman, samt omfattningen av och grunden för huvudmannens kontroll.

Bolagsverket kan utdöma ett vite i det fall anmälan uteblir, är felaktig eller har brister.

De uppgifter som anmälts till Bolagsverket kommer att vara tillgängliga för var och en som vill ta del av dem.

Välkommen att kontakta oss på ProLegal om du har frågor eller behöver stöd och dokument för styrelsebeslut, dokumentering av gjord undersökning eller fullmakt för anmälan av verklig huvudman.

Det går även att läsa mer på Bolagsverkets webbplats och göra en egen anmälan direkt.

 

Fastighetstransaktioner och säljarreverser

När tillgången till externt kapital minskar blir frågan om säljarreverser vid fastighetstransaktioner återigen mer aktuell (både direkta fastighetsaffärer och genom bolag). Det är då bra att som säljare beakta vissa…

Läs vidare

ProLegal förstärker med arbetsrättsspecialist

Josephine Fremling, som närmast kommer från Werks Advokater, tillträder en tjänst som affärsjurist med arbetsrätt som specialistområde hos ProLegal den 1 februari. ”Vi är mycket glada att inleda det nya…

Läs vidare

Tilläggsköpeskilling vid företagsöverlåtelser

Högsta domstolen (HD) har i det så kallade Omsättningsmålet (NJA 2021 s 943) gett vägledning för företagsöverlåtelser, särskilt om tilläggsköpeskilling. Sådana klausuler leder ofta till tvist. Eftersom nästan alla tvister…

Läs vidare