23 oktober 2017

Anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket

Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018.

Börsbolag, dödsbon, enskild näringsverksamhet och enkla bolag samt vissa andra organisationer omfattas inte av anmälningsplikten.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. De flesta företag har en eller flera verkliga huvudmän. Även de som inte har någon verklig huvudman ska anmäla detta till Bolagsverket.

Om företaget får en ny verklig huvudman ska detta anmälas till Bolagsverket så snart företaget får kännedom om ändringen.

Företag måste dokumentera samt vid var tid kunna visa upp uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman, samt omfattningen av och grunden för huvudmannens kontroll.

Bolagsverket kan utdöma ett vite i det fall anmälan uteblir, är felaktig eller har brister.

De uppgifter som anmälts till Bolagsverket kommer att vara tillgängliga för var och en som vill ta del av dem.

Välkommen att kontakta oss på ProLegal om du har frågor eller behöver stöd och dokument för styrelsebeslut, dokumentering av gjord undersökning eller fullmakt för anmälan av verklig huvudman.

Det går även att läsa mer på Bolagsverkets webbplats och göra en egen anmälan direkt.

 

Digitala bolagsstämmor – lagändring från och med 1 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla digitala bolagsstämmor. Det tidigare temporära undantaget till följd av pandemin har nu blivit ett tillgängligt alternativ till en fysisk bolagsstämma.…

Läs vidare

ProLegal inleder året med att välkomna ny kollega!

ProLegal fortsätter expandera och inleder året med att välkomna Ella Näslund som ny kollega! Ella har nyligen tagit sin juristexamen vid Göteborgs Universitet med specialkurser inom bland annat konstitutionell EU-rätt,…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för det gångna året och önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! I år har vi valt att skänka en…

Läs vidare