2 juli 2023

Är semestern helig?

Inför semestertider har vår arbetsrättsspecialist Josephine Fremling sammanfattat två återkommande frågor som är bra för arbetsgivare att känna till.

Den första är om någon av parterna, arbetsgivare eller arbetstagare, kan avbryta arbetstagarens semester.

Arbetstagaren kan naturligtvis bli sjuk. Då ska den anställde sjukanmäla sig och få sjuklön istället för lön. Detsamma gäller såklart vid vård av sjukt barn. Något annat skäl för arbetstagaren till att avbryta sin semester finns inte. Arbetsgivaren däremot, kan ha rätt att beordra arbetstagaren till arbete vid oförutsedda händelser. En förutsättning är att arbetsgivaren har tungt vägande skäl till detta, vilket innefattar att situationen inte kan hanteras på annat sätt. Saknas sådant tungt vägande skäl kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren. Vår rekommendation är att inte kalla in personal under deras semester, utan hellre ta in extern hjälp.

Arbetsgivare undrar inför sommarledigheten hur de ska förhålla sig till personalens e-post. Frågan är inte helt enkel.

Dels har den anställde rätt till integritet i arbetslivet men också ledighet utan tvång om e-postbevakning, dels har arbetsgivaren ett intresse av att inte låta mejlkonton stå obevakade. Arbetsgivare är numera med all rätt försiktiga vad gäller att läsa sina medarbetares mejl. Arbetsgivare har som utgångspunkt rätt att ta del av/övervaka personalens användning av system och mejl under förutsättning att arbetsgivaren har ett legitimt syfte med kontrollen och medarbetarna är informerade. Privata mejl får emellertid bara hanteras om det dessutom finns allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt agerande. Vår rekommendation är därför att 1. be all personal lägga in ett tydligt autosvar (kommer e-post att läsas eller inte), 2. säkerställa att anställningsavtal innehåller information om vilken övervakning av personalens användning av IT-system inklusive mejl som kan ske, och 3. även skriftligen informera om att privata mejl kan komma att läsas vid allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende.

Ha en riktigt fin semester!

Kom och jobba med oss!

Är du nyfiken på möjligheten att arbeta som bolagsjurist för flera olika bolag? Vill du bli en del av ett prestigelöst team som stöttar varandra och har roligt tillsammans? Då…

Läs vidare

Är semestern helig?

Inför semestertider har vår arbetsrättsspecialist Josephine Fremling sammanfattat två återkommande frågor som är bra för arbetsgivare att känna till. Den första är om någon av parterna, arbetsgivare eller arbetstagare, kan…

Läs vidare

Fastighetstransaktioner och säljarreverser

När tillgången till externt kapital minskar blir frågan om säljarreverser vid fastighetstransaktioner återigen mer aktuell (både direkta fastighetsaffärer och genom bolag). Det är då bra att som säljare beakta vissa…

Läs vidare