Bolagsfrågor

Bolagsrättsliga frågeställningar genomsyrar organisationen och den dagliga verksamheten i alla företag, oavsett bolagsform. Det är viktigt att ägare och ledning i aktiebolag känner till och följer aktiebolagslagens regler. ProLegal lämnar kvalificerad rådgivning och föreslår juridiska lösningar i alla typer av frågor.

 

Vi hjälper våra kunder i företagets olika faser, exempelvis vid nybildning, förvaltning, förändring av kapital och avveckling. Vi biträder även ägare i olika situationer, t.ex. med att upprätta kompanjonavtal.

Här följer exempel på vad vi hanterar:

  • Nybildning av bolag och förvärv av lagerbolag
  • Handlingar i samband med emission och nedsättning av aktiekapital
  • Rådgivning och dokumentation i samband med likvidation och fusion
  • Rådgivning avseende styrelsens och VD:s ansvar och befogenheter
  • Aktieägaravtal och fullmakter
  • Bolagsordning och arbetsordning för styrelse och instruktioner för VD
  • Beslutsunderlag och kallelse till bolagsstämma och styrelsemöten
  • Protokollförare vid bolagsstämma och styrelsemöten (styrelsesekreterare)
  • Sköta kontakter med Bolagsverket, Finansinspektionen och andra myndigheter

 

“För att få en reell avlastning på avdelningen är det nödvändigt att de konsulter vi använder oss av har en förståelse för den affärsmässiga verksamheten. I annat fall finns det risk för att vi får lägga alltför mycket tid på att introducera konsulter. ProLegal har dock snabbt satt sig in i såväl de juridiska frågeställningarna, som juridikens sammanhang i affären och har därför utgjort just den avlastning vi från tid till annan behöver.”

Helena Thorlin, Chef Bolagsjuridik och vice chefjurist, Skandia