Köp och försäljning av företag

En överlåtelse av ett företag eller del av en verksamhet är ofta en komplicerad process för både köpare och säljare. Det är då värdefullt att ha en erfaren affärsjurist vid sin sida. ProLegal är van vid att hjälpa både köpar- och säljarsidan genom hela processen. Det kan vara allt från en fråga om en första genomgång av det företag som ska förvärvas till att upprätta anpassade avtal för att begränsa de risker som en överlåtelse medför. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig!

Hur ett försäljningsavtal utformas

Ett köp- och försäljningsavtal med avseende för företag skapas i princip alla gånger i samband med en företagsförsäljning. Första steget i ett sådant avtal kan vara att du som säljare får ner på papper hur du vill att försäljningen ska gå till och hur omfattande den ska vara.

Här följer exempel på vad vi utför:

  • Genomgång av företaget för köparens räkning inför ett köp (due diligence)
  • Genomföra säljarens förberedande genomgång av företaget inför en försäljning (säljar-due diligence), inklusive sammanställning av avtal och andra väsentliga bolagshandlingar
  • Upprätta och förhandla relevanta avtal, t.ex. avsiktsförklaring, sekretessavtal och köpeavtal

Vikten av att skriva och granska avtalen ordentligt

Det finns flera avtal som behövs vid en försäljning av ett företag. Utan tillräckligt med juridisk kunskap kan det vara svårt att skriva ett korrekt avtal på egen hand. Vi på ProLegal kan hjälpa dig att både skriva och granska avtalen så att du vet precis vad de innebär. Vet du innebörden kan du förklara för andra parten vad som finns nedskrivet och på så sätt kan ni båda känna er trygga i affären. Ett tydligt och välskrivet innehåll som är lättförståeligt ökar chansen till försäljning. Hos oss har du också möjlighet att ställa frågor till din jurist. Vi vill att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen med oss på ProLegal!