6 april 2017

Intervju med Ulf Lindén

Under 2016 inledde vi ett samarbete med LegalWorks för att bättre kunna hjälpa våra kunder. Vi har träffat Ulf Lindén, en av grundarna av LegalWorks. Ulf har bakgrund som advokat och som bolagsjurist för General Electrics Healthcare-division. Tillsammans med Leif Frykman, även han en erfaren bolagsjurist med lång karriär i Sverige och utomlands inom IT-branschen, startades LegalWorks som ett nytt alternativ på den affärsjuridiska marknaden .

Vad är LegalWorks och vad skiljer er från en advokatbyrå?

UL: LegalWorks är Sveriges största nätverk av kvalificerade affärsjurister. De flesta av oss är tidigare bolagsjurister som arbetat på företagens insida och därför fått ett annat, mer praktiskt och affärsinriktat synsätt på juridiken. Vi har haft en snabb expansion både genom att hjälpa större företag med juridiska resurser, men även att hjälpa start-ups och entreprenörer.

Även om vi är kvalificerade att vara advokater har vi valt att inte vara det, eftersom advokaternas etiska regler anger att advokaten alltid måste vara oberoende i förhållande till sina klienter. Vi eftersträvar tvärtemot att vara så integrerade som möjligt med våra kunder.

En viktig skillnad, förutom den affärsmässiga rådgivningen och att vi vill jobba integrerat med våra kunder, är att vi valt att undvika att dra på oss stora kostnader för flotta kontor och jobbar till stor del virtuellt. Vi har faktiskt bara 0,4 kvm per jurist! Det går faktiskt att leverera högklassig rådgivning utan den överbyggnad av fasta kostnader som advokatbyråerna har dragit på sig. 

Ser ni en trend mot att fler väljer att starta och anlita andra rådgivare än advokatbyråer? 

UL: Ja, eftersom de alternativa leverantörer blir alltfler och växer. ProLegal är en del av denna trend. Fortfarande är det en marginell företeelse i storleksordningen 1 % av den svenska affärsjuridiska marknaden. Men trenden är global och väldigt tydlig och de finns en intressant potential för de alternativa att växa kraftigt de närmaste åren.

Hur ser köpare på att anlita andra än advokater? 

UL: För de flesta kunder vi möter är det ingen skillnad. Ju mer kvalificerad inköpare desto större möjlighet att bedöma kompetensen hos leverantören och matcha den mot de egna behoven. En chefsjurist som köper in en juridisk tjänst ser till kompetens och pris snarare än titlar. Detsamma gäller med start-ups där intresset för titeln oftast är mindre, medan intresset för branscherfarenheten är desto större. Vår erfarenhet är att vi ibland får förklara varför vi inte är advokater för VDar eller ekonomichefer på mellanstora bolag. Det är inte så konstigt eftersom advokatbyråerna har dominerat marknaden så länge. Man är van att ha sin advokat och man känner inte till alternativen så väl. De som tidigare har jobbat med en bolagsjurist vet dock att det är skillnad. 

Vad menar du med att det är skillnad?

UL: Vi upplever att våra medarbetare som är bolagsjurister är bättre på att hjälpa våra kunder med den löpande affärsstödjande juridiken och att addera affärs- och branschkompetens. Jag tror att de som har bolagsjuristbakgrund generellt sett är bättre på att förstå den affärsmässiga kontexten, att fokusera på faktiska snarare än teoretiska risker samt att våga tillämpa en ”good enough”-inställning som gör det snabbare och billigare att komma i mål. På en advokatbyrå är av naturliga skäl juridiken överordnat allt annat. Som bolagsjurist lär man sig ganska fort att företagets affärsmål alltid ska vara i fokus.

Besök: LegalWorks.se

Digitala bolagsstämmor – lagändring från och med 1 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla digitala bolagsstämmor. Det tidigare temporära undantaget till följd av pandemin har nu blivit ett tillgängligt alternativ till en fysisk bolagsstämma.…

Läs vidare

ProLegal inleder året med att välkomna ny kollega!

ProLegal fortsätter expandera och inleder året med att välkomna Ella Näslund som ny kollega! Ella har nyligen tagit sin juristexamen vid Göteborgs Universitet med specialkurser inom bland annat konstitutionell EU-rätt,…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för det gångna året och önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! I år har vi valt att skänka en…

Läs vidare