7 september 2022

Klagomål till IMY 2021 – verksamheter rekommenderas se över rutiner

År 2021 tog Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, emot över 2600 klagomål. IMY:s klagomålsrapport, som presenterades i somras, visar bland annat att drygt 2000 av klagomålen gällde dataskyddsförordningen (GDPR), men myndigheten fick även in klagomål gällande kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Var tredje klagomål enligt dataskyddsförordningen handlade om de registrerades rättigheter. Rättigheterna innebär bland annat att enskilda ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas, men också rätten att få tillgång till sina personuppgifter eller få sina uppgifter raderade.

Baserat på de vanligast förekommande klagomålen rekommenderas privata och offentliga verksamheter som behandlar personuppgifter att särskilt se över hanteringen av nedan punkter.

  • Verksamheter behöver arbeta kontinuerligt och systematiskt med att förbättra arbetet med att skydda de personuppgifter de behandlar.
  • Verksamheter ska tydligt informera om vilka personuppgifter de behandlar och varför.
  • Verksamheter ska ha rutiner för att tillgodose enskilda individers rättigheter.
  • Verksamheter behöver ha rutiner för hur de hanterar personuppgifter i mejl.
  • De verksamheter som använder direktmarknadsföring eller direktreklam måste ha rutiner för att avbryta utskick som mottagarna inte vill ha.
  • Den som bedriver kamerabevakning ska se till att ha gjort och dokumenterat alla överväganden som krävs enligt lag innan bevakningen börjar.

Kontakta gärna oss på ProLegal om ni behöver närmare rådgivning om GDPR eller en översyn av företagets befintliga policys och instruktioner avseende hantering av personuppgifter.

ProLegal förstärker med arbetsrättsspecialist

Josephine Fremling, som närmast kommer från Werks Advokater, tillträder en tjänst som affärsjurist med arbetsrätt som specialistområde hos ProLegal den 1 februari. ”Vi är mycket glada att inleda det nya…

Läs vidare

Tilläggsköpeskilling vid företagsöverlåtelser

Högsta domstolen (HD) har i det så kallade Omsättningsmålet (NJA 2021 s 943) gett vägledning för företagsöverlåtelser, särskilt om tilläggsköpeskilling. Sådana klausuler leder ofta till tvist. Eftersom nästan alla tvister…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för det gångna året och önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! På grund av den stora osäkerheten i världen och det lidande…

Läs vidare