Partner | Affärsjurist

Fredrik Önnerfors

Jag har arbetat som affärsjurist i över 20 år, först på en av de större advokatbyråerna, därefter som bolagsjurist och chefsjurist i över tio år och sedan 2016 som affärsjuristkonsult. Mitt teknikintresse är stort och det har därför varit naturligt för mig att inrikta mig särskilt mot IT & Telekombranschen. Jag arbetar givetvis generellt med kommersiell avtalsrätt samt bolags- och börsrätt och även mot andra branscher.

I min dagliga verksamhet arbetar jag främst som en form av extern bolagsjurist för kunder som inte är stora nog för att kunna motivera en egen bolagsjurist, eller för bolag som behöver kompetens- eller kapacitetstillskott. Hos ett par kunder har jag uppdrag som styrelsesekreterare, ingår som sådan i det löpande styrelsearbetet och ansvarar för bolagsformaliteterna. Som före detta bolagsjurist är jag alltid lyhörd när det gäller de affärsmässiga aspekterna av en avtalsförhandling, och gör vad jag kan för att lösa problem proaktivt istället för att krångla till saker i onödan. Att förhandla avtal och nå fram till en lösning som fungerar för båda parter är faktiskt något av det roligaste jag vet!

Kontakta mig gärna om du har frågor inom:
– IT & Telekom-avtal, såsom licens och distribution, outsourcing, utveckling, samarbeten, systemupphandlingar, IT-projekt mm
– kommersiella avtal
– bolagsrätt och börsrätt, såsom bolagsstämmor, styrelsearbete, emissioner, optionsprogram mm.

Erfarenhet

2016-
Affärsjurist, sedan 2021 som del av ProLegal

2012-2015
Kwintet AB (publ) (numera Fristads Kansas Group AB)
– Chefsjurist och (från 2013) även global HR-chef
– Del av koncernens ledningsgrupp
– Styrelsesekreterare

2005-2011
Teleca-koncernen (numera del av Harman group)
– Senior Legal Counsel med globalt ansvar för gruppens kommersiella avtal

2001-2004
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, biträdande jurist och advokat

1999-2000
Praktikant Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt tingsnotarie Helsingborgs tingsrätt

Utbildning

1999
Lunds universitet, jur.kand.

Språk

Engelska