Affärsjurist

Josephine Fremling

Jag är affärsjurist med stort fokus på kommersiella avtal.

Jag har en bred kompetens i allmän affärsjuridik från tio år på advokatbyråer. Under åren har jag arbetat inom en rad olika rättsområden men kommit att specialisera mig särskilt mot kommersiella avtal, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

Jag har också arbetat mycket inom bolagsrätt och skatt. Som advokat har jag processat i domstol (både allmän och förvaltning), vilket hjälper mig som bolagsjurist dels vad gäller regelefterlevnad, dels vad gäller förhandlingsteknik och förståelse för vilka situationer som kan leda till tvist.

Jag trivs som bäst i min juristroll när jag får jobba nära kunden, sätta mig in i verksamheten och förstå affären.

Kontakta gärna mig om:

   • Alla typer av kommersiella avtal
   • Avtal rörande anställning, såsom anställningsavtal, kollektivavtal, avslutsavtal eller VD-avtal
   • Arbetsmiljöärenden eller förebyggande arbete
   • Konsultavtal eller frågor kopplade till konsultförhållanden
   • Ut- och inhyrning av personal
   • Bolagsrättsliga frågor eller handlingar
   • Bolagsjuristuppdrag

Erfarenhet

2023-
Affärsjurist ProLegal Göteborg AB

2020-2023
WERKS Advokater, advokat

2015-2020
Front Advokater, jurist och advokat

2013-2015
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2012
Advokatfirman Lindahl, uppsatspraktikant

2006-2008
Henrik Dellborg Advokatbyrå, juristassistent

Utbildning

2013
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen

2011
Köpenhamns universitet, utbytesstudier

Språk

Engelska