1 februari 2023

ProLegal förstärker med arbetsrättsspecialist

Josephine Fremling, som närmast kommer från Werks Advokater, tillträder en tjänst som affärsjurist med arbetsrätt som specialistområde hos ProLegal den 1 februari.

”Vi är mycket glada att inleda det nya året med en så stark rekrytering. Josephine som har en gedigen erfarenhet som biträdande jurist och advokat från Lindahl, Front och senast Werks, kommer förstärka vårt team avsevärt. Genom Josephines spetskompetens inom arbetsrätt breddar vi vårt erbjudande till kunderna, både när det gäller löpande rådgivning och i våra interimsuppdrag. Med sitt kunnande och professionella härliga sätt kommer Josephine att tillföra stort värde till våra kunder när hon nu växlar från advokatrollen till en konsultroll som bolagsjurist.” säger Catrine Holmgren och Ann Marcus Pedersén.

”Jag har följt ProLegal under några år och är så glad för att nu ansluta till detta grymma gäng. ProLegal har hittat och fyllt ett hål i juristbranschen, där jag tror att efterfrågan bara växer. Att jag vill vara just här beror dels på möjligheten att kombinera bolagsjuristrollen med att likt en advokat ha flera uppdragsgivare, dels på den starkt positiva energi som finns i bolaget.” säger Josephine Fremling.

Josephine kommer, utöver arbetsrätt och tillhörande skattefrågor, arbeta med kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt.

Vi hälsar Josephine varmt välkommen!

 

Fastighetstransaktioner och säljarreverser

När tillgången till externt kapital minskar blir frågan om säljarreverser vid fastighetstransaktioner återigen mer aktuell (både direkta fastighetsaffärer och genom bolag). Det är då bra att som säljare beakta vissa…

Läs vidare

ProLegal förstärker med arbetsrättsspecialist

Josephine Fremling, som närmast kommer från Werks Advokater, tillträder en tjänst som affärsjurist med arbetsrätt som specialistområde hos ProLegal den 1 februari. ”Vi är mycket glada att inleda det nya…

Läs vidare

Tilläggsköpeskilling vid företagsöverlåtelser

Högsta domstolen (HD) har i det så kallade Omsättningsmålet (NJA 2021 s 943) gett vägledning för företagsöverlåtelser, särskilt om tilläggsköpeskilling. Sådana klausuler leder ofta till tvist. Eftersom nästan alla tvister…

Läs vidare