13 oktober 2023

ProLegal rådgivare vid försäljningen av Medins Havs och Vattenkonsulter till Sweco

Sweco Sverige AB förvärvade den 26 september 2023 samtliga aktier i Medins Havs och Vattenkonsulter AB med en årsomsättning om cirka 36 MSEK och 35 anställda.

Medins har spetskompetens inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten) och utför undersökningar och utredningar inom vattenmiljö i hela landet för kunder inom privat och offentlig sektor.

Sweco med kontor på cirka 50 orter i Sverige och även internationell närvaro levererar genom arkitekter, ingenjörer och andra experter kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har i Sverige i dagsläget ett 60-tal konsulter verksamma som rådgivare i kundprojekt inom vattenmiljö.

Genom förvärvet av Medins blir Sweco ett ledande konsultbolag inom vattenmiljö i Sverige, med nära 100 experter.

Ägarna till Medins företräddes av Catrine Holmgren och Ann Marcus Pedersén från ProLegal och Sten Jensen från Plusbyrån.

Läs mer om affären här (Sweco pressmeddelande) eller här (Medins nyheter).

ProLegal rådgivare vid försäljningen av Medins Havs och Vattenkonsulter till Sweco

Sweco Sverige AB förvärvade den 26 september 2023 samtliga aktier i Medins Havs och Vattenkonsulter AB med en årsomsättning om cirka 36 MSEK och 35 anställda. Medins har spetskompetens inom…

Läs vidare

Kom och jobba med oss!

Är du nyfiken på möjligheten att arbeta som bolagsjurist för flera olika bolag? Vill du bli en del av ett prestigelöst team som stöttar varandra och har roligt tillsammans? Då…

Läs vidare

Är semestern helig?

Inför semestertider har vår arbetsrättsspecialist Josephine Fremling sammanfattat två återkommande frågor som är bra för arbetsgivare att känna till. Den första är om någon av parterna, arbetsgivare eller arbetstagare, kan…

Läs vidare