13 oktober 2023

ProLegal rådgivare vid försäljningen av Medins Havs och Vattenkonsulter till Sweco

Sweco Sverige AB förvärvade den 26 september 2023 samtliga aktier i Medins Havs och Vattenkonsulter AB med en årsomsättning om cirka 36 MSEK och 35 anställda.

Medins har spetskompetens inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten) och utför undersökningar och utredningar inom vattenmiljö i hela landet för kunder inom privat och offentlig sektor.

Sweco med kontor på cirka 50 orter i Sverige och även internationell närvaro levererar genom arkitekter, ingenjörer och andra experter kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har i Sverige i dagsläget ett 60-tal konsulter verksamma som rådgivare i kundprojekt inom vattenmiljö.

Genom förvärvet av Medins blir Sweco ett ledande konsultbolag inom vattenmiljö i Sverige, med nära 100 experter.

Ägarna till Medins företräddes av Catrine Holmgren och Ann Marcus Pedersén från ProLegal och Sten Jensen från Plusbyrån.

Läs mer om affären här (Sweco pressmeddelande) eller här (Medins nyheter).

Digitala bolagsstämmor – lagändring från och med 1 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla digitala bolagsstämmor. Det tidigare temporära undantaget till följd av pandemin har nu blivit ett tillgängligt alternativ till en fysisk bolagsstämma.…

Läs vidare

ProLegal inleder året med att välkomna ny kollega!

ProLegal fortsätter expandera och inleder året med att välkomna Ella Näslund som ny kollega! Ella har nyligen tagit sin juristexamen vid Göteborgs Universitet med specialkurser inom bland annat konstitutionell EU-rätt,…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för det gångna året och önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! I år har vi valt att skänka en…

Läs vidare