Samarbetspartners

VA Strategi

ProLegal har sedan 2020 ett spännande och nära samarbete med VA Strategi, som är specialiserade på strategiska och juridiska frågor inom kommunal vatten- och avloppshantering. ProLegal anlitas av VA Strategi som rådgivare inom VA-juridik och vi håller gemensamma utbildningar för handläggare och chefer i kommuner och kommunala bolag.