…. till Ann Marcus Pedersén, affärsjurist på ProLegal


1. Varför är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal?
För att undvika missförstånd och framtida diskussioner med den anställde om vilka villkor som gäller för anställningen bör det finnas ett skriftligt avtal som undertecknas av båda parter innan anställningen påbörjas. Ett muntligt avtal om anställning är visserligen juridiskt giltigt, men utan ett skriftligt dokument kan det vara svårt att bevisa sin rätt vid händelse av en tvist. Det är nämligen den som hävdar att ett avtal har träffats som måste kunna bevisa det som påstås.  En rekommendation är därför att alltid skriva ner det man har avtalat om. Det kan vara bra att känna till att för anställningsavtal gäller avtalslagens regler. Det innebär till exempel att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller anses ogiltiga med stöd av reglerna i avtalslagen.

2. Vilka är de viktigaste bestämmelserna i ett anställningsavtal?
Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta är arbetsgivaren skyldig enligt lagen om anställningsskydd (LAS) att skriftligen informera om de villkor som gäller för anställningen, förutsatt att anställningstiden är längre än tre veckor. Denna skyldighet brukar ofta uppfyllas genom att man skriver ett anställningsavtal med den anställde. Anställningsavtalet ska bland annat innehålla parternas namn, adress, tillträdesdag, arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsform, uppsägningstid, lön och andra löneförmåner, antal betalda semesterdagar, normal arbetstid samt om det finns något tillämpligt kollektivavtal.

3. Vilka olika anställningsformer finns det att välja på?
Vilka anställningsformer som finns regleras i lagen om anställningsskydd.
Det finns två typer av anställningsformer; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Timanställning är alltså inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme.

Det finns några olika typer av tidsbegränsade anställningar:

En provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivaren och arbetstagaren före prövotidens utgång. En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid måste lämna besked om detta minst 2 veckor i förväg. En provanställning som inte avslutas övergår i en tillsvidareanställning.
Du som arbetsgivare behöver inte ha någon särskild anledning för att erbjuda någon en allmän visstidsanställning, som tillåts under högst 24 månader under en femårsperiod.

En annan typ av tidsbegränsad anställning är vikariat. När du behöver ersätta en person som ska vara ledig eller anställa personal under semestern kan du anställa en vikarie. Det är viktigt att lägga in en uppsägningstid i anställningsavtalet. Annars kan vare sig du som arbetsgivare eller den anställde avbryta anställningen före vikariatets utgång. En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd. Det finns ytterligare två typer av tidsbegränsade anställningar; säsongsanställning som kan användas när det gäller arbeten som på grund av årstider bara kan utföras under en viss tid av året, t ex snöskottning eller bärplockning, och den som har fyllt 67 år kan alltid anställas på viss tid utan att anställningen behöver motiveras av något särskilt skäl.

Behöver ert företag se över och uppdatera företagets anställningsavtal så de uppfyller kraven enligt lagen om anställningsskydd, välkommen att kontakta oss för en närmare diskussion.

Våra kunder och samarbetspartners

Ett urval genom åren
 • “Det som varit särskilt värdefullt för oss är deras unika erbjudande att kunna sitta tillsammans med våra entreprenörsbolag. ProLegal har inte bara erbjudit dem den vanliga juristhjälpen med avtal utan också funnits tillgängliga för löpande rådgivning. Deras långa erfarenhet som bolagsjurister gör att de förstår själva affären och hur ett företag fungerar vilket vi verkligen uppskattar. Vi kan varmt rekommendera ProLegal som samarbetspartner för alla de som vill ha en egen jurist på plats, men som inte har behovet av en anställd jurist.”

  Olle Langenius, VD och partner, Layline Partners AB
 • “Ni ska ha en stor eloge dels för ert avtalsskrivande men framförallt för er förhandlingstaktik. När jag ska sälja fler fastigheter eller bolag framöver kommer jag absolut att ta hjälp av er igen.”

  – Andreas Hasselström, HL Fastigheter 
 • ”För att få en reell avlastning på avdelningen är det nödvändigt att de konsulter vi använder oss av har en förståelse för den affärsmässiga verksamheten. I annat fall finns det risk för att vi får lägga alltför mycket tid på att introducera konsulter. ProLegal har dock snabbt satt sig in i såväl de juridiska frågeställningarna, som juridikens sammanhang i affären och har därför utgjort just den avlastning vi från tid till annan behöver.”

  – Helena Thorlin, Chef Bolagsjuridik och vice chefjurist, Skandia
 • “Vi har haft nöjet att anlita Ann och Catrine som förstärkning till våra egna bolagsjurister. De var en oerhörd hjälp genom att de snabbt kunde sätta sig in i vår speciella verksamhet och genom sitt stora kunnande och sin vana och förmåga att jobba självständigt. Det var värdefullt att de under hela uppdraget kunde sitta hos oss i våra lokaler. Dessutom var de omtyckta och uppskattade av alla för sitt trevliga sätt och personliga engagemang.”

  – Eva Lindgren, Chefsjurist, BNP Paribas Cardif Nordic AB
 • “ProLegal fungerar i praktiken som våra egna bolagsjurister. Trots att vi inte har behov av en heltidsjurist så har vi ett kontinuerligt behov av juridisk hjälp. ProLegal finns alltid tillgängliga oavsett om vi behöver hjälp med köp och försäljning av bolag, att granska avtal eller att bolla olika affärsupplägg, för att ge några exempel. Genom vårt nära samarbete kan de verkligen vår affär och förstår vår verksamhet. Det är oerhört värdefullt för oss att ha tillgång till så duktiga och erfarna jurister som alltid ger oss bra, snabba och användbara råd.”

  Marcus Nordwall, VD, Unident AB
 • “Jag anser att en bra jurist inte bara förstår sig på lagar och paragrafer utan även verksamheten för att kunna skapa det bästa värdet för kunderna. Med juristerna på ProLegal kan jag ärligt säga att de är bra jurister enligt min definition.”

  – Ralf  Lindgren, Ansvarig Löner och förmåner, Skandia
 • ”Som ett snabbväxande startup-bolag har man inte tid och resurser att anställa en jurist eller att själv sätta sig in all juridik. För oss har det varit en enorm fördel att få in så erfarna jurister som kan hjälpa oss med allt från bolagsformalia till anställningsavtal och kundkontrakt”

  – Magnus Sjögren, VD, InTaktus AB
 • “Det var väl investerade pengar och känns tryggt att haft er hjälp. Återkommer om jag behöver er hjälp igen i något ärende, är supernöjd mer er!”

  Thomas Gunnarsson, Broderiet i Kungsbacka AB/New Wave Profile
 • ”Vi är mycket nöjda med ProLegals arbete på Lindorff både vad avser ledarskap och juridisk kompetens. ProLegal har ett starkt driv och visade hos oss upp en förmåga att snabbt förstå vår affärsmodell. ProLegals konsult tog under en interimsperiod ledarskapet för en av våra juridiska enheter där hen fokuserade på förändringsarbete och effektivisering tillsammans med löpande styrning av verksamheten. Vi kan starkt rekommendera ProLegal som interimskonsult för att leda löpande affärsverksamhet kombinerat med utvecklingsarbete.”

  Jonas Wallin, Head of Legal Sweden, Lindorff
 • ”Tack så mycket för ett riktigt bra jobb. Jag är jätte nöjd och kommer definitivt att anlita er igen för fler uppdrag. Det kommer snart bli aktuellt med både svenska och engelska avtal med kunder i Sverige och utomlands. Tack igen för ett grymt bra arbete.”

  Alain Angeralides, Founder & CEO, MathPower AB
 • ”Jag är mycket nöjd med ProLegal och Catrine Holmgren vid överlåtelsen av min veterinärverksamhet och fastighet. Vänligt och trevligt bemötande. Hon utförde sitt uppdrag så jag känner mig nöjd. Jag rekommenderar gärna Catrine.”

  Rolf Lundberg
 • ”Vi är mycket nöjda med den lyhördhet och kompetens ni visade när det gällde att ta fram avtal för vårt nystartade företag.”

  Stefan Hjort, Meyer & Hjort AB
 • “Vi anlitade en av ProLegals konsulter när vi behövde avlastning på juristavdelningen. För oss var det viktigt att det var en senior konsult som snabbt kunde komma in i att arbeta självständig trots en stor bredd av ärenden inom många juridiska områden. Vi fick också precis det vi önskade och lite till. Detta då konsulten visade sig vara både en duktig jurist och dessutom blev en mycket uppskattad kollega.”

  Susanne Berens Olsson, Chefsjurist, Göteborg Energi
 • “Vi behövde den flexibilitet och kompetens som en egen bolagsjurist innebär men hade inte behovet av en heltidsresurs. Pro Legal och Catrine Holmgren har till fullo levt upp till våra förväntningar och genom sin personlighet samt att vara på plats på vårt kontor har hon på ett utmärkt sätt blivit som en av oss. Vi är mycket nöjda med Pro Legals leverans.”

  Lennart Ekelund, CFO, Platzer