11 maj 2016

Är du en av två eller flera delägare i företaget?

Då bör ni skriva ett kompanjonavtal att luta er mot om det uppstår oenigheter senare. Det är både roligt och utvecklande att driva företag ihop. Fördelarna är många men det finns också vissa risker. Vad händer till exempel när ni har olika tankar om framtiden eller om något oväntat sker? Ett avtal mellan ägarna i ett aktiebolag gör resan lättare och samarbetet mer stabilt. Dessutom minskar risken för kostsamma tvister i framtiden.

Diskutera igenom ert ägande och vilka situationer ni kan ställas inför i framtiden. Här är några exempel på frågor att ta ställning till.  Svaren sammanfattas i ett kompanjonavtal specifikt utformat för just ert ägande. Vårt råd är att skriva avtalet när samarbetet fungerar som bäst.

  • Har ni någon uttalad arbetsfördelning? Vilken arbetsinsats förväntar ni er av varandra?
  • Hur fattar ni beslut i olika typer av frågor? Finnas det särskilda beslut där alla delägare måste vara överens?
  • Vad händer om någon skiljer sig, blir långvarigt sjuk, avlider eller bryter mot kompanjonavtalet?
  • Vad gör ni om någon utomstående lägger ett bud på företaget eller om någon av delägarna vill sälja sina aktier? Hur ska företaget värderas?

Tänk även på att kompanjonavtalet bör ses över med jämna mellanrum så att det alltid är aktuellt. Företagets utveckling över tid kan påverka avtalets innehåll.

Är du intresserad av att skriva ett kompanjonavtal? Kontakta oss så berättar vi mer

Läs vidare om våra tjänster inom bolagsfrågor och avtal.

Digitala bolagsstämmor – lagändring från och med 1 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla digitala bolagsstämmor. Det tidigare temporära undantaget till följd av pandemin har nu blivit ett tillgängligt alternativ till en fysisk bolagsstämma.…

Läs vidare

ProLegal inleder året med att välkomna ny kollega!

ProLegal fortsätter expandera och inleder året med att välkomna Ella Näslund som ny kollega! Ella har nyligen tagit sin juristexamen vid Göteborgs Universitet med specialkurser inom bland annat konstitutionell EU-rätt,…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för det gångna året och önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! I år har vi valt att skänka en…

Läs vidare