Affärsjurist

Ella Näslund

Under min juristutbildning gjorde jag en utbytestermin vid Bocconi University i Milano och läste kurser inom EU-rätt, IT-rätt och AI. Mina fördjupningskurser vid Handelshögskolan i Göteborg kretsade kring konstitutionell EU-rätt och jag skrev också mitt examensarbete på samma tema. Min utbytestid och fördjupning har bidragit med goda erfarenheter och kunskaper för arbetslivet, såväl juridiskt som språkligt efter ett och ett halvt års studier enbart på engelska.

Jag har under min studietid jobbat som sommarnotarie och studentmedarbetare vid förvaltningsrätten i Göteborg och har därmed erfarenhet av förvaltningsrätt samt processen i domstol.

På fritiden spelar jag beachvolleyboll på hög nivå i Göteborg Beachvolley Club (GBC). Jag är en social och engagerad person som trivs i sociala sammanhang och drivs av min nyfikenhet. Som den lagspelare jag är gillar jag att samarbeta och arbetar gärna nära mina kollegor. Jag är en trevlig och peppande kollega och därmed en positiv bidragande faktor till ett team eller en arbetsplats!

Erfarenhet

2024-
Affärsjurist ProLegal Göteborg AB

2023
Förvaltningsrätten Göteborg, studentmedarbetare och sommarnotarie

Utbildning

2024
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen

2023
Bocconi University, utbytesstudier

Språk

Engelska